Logo

Shimge Pump Industri Group Co., Ltd., osnovana 1984. godine specijalizovana za proizvodnju i rad pumpi i kontrolne opreme. U protekle tri decenije, fokusirala se na tehničko istraživanje, proizvodnju i marketing pumpnih proizvoda i kontrolne opreme takođe se posvetila obezbeđivanju najboljih pumpi i rešenja sistema za prečišćavanje vode za svet.