Logo

"Vilpra Industries" Je dinamična, otvorena, odgovorna i pouzdana kompanija, koja primenjuje inovativne koncepte usluga sa širokim spektrom proizvoda i na taj način omogućava kupcima da donesu najbolje odluke. Da bi uspela u poslovanju, kompanija takođe nastoji da bude sastavni deo društva – izgrađujući i održavajući dobre odnose sa zaposlenima, kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, konkurentima, vlastima i medijima.