Automatski Kotlovi na Čvrsto Gorivo

DEFRO SIGMA UNI R

Kotao DEFRO SIGMA Uni R

Prevashodno je namenjen za automatsko sagorevanje:
uglja granulacije 5-25 mm (eko-grašak), separisane ugljene prašine, mešavine žitarica i uglja eko-grašak kao i peleta…

Kotao ispunjava klasu 5 norme PN-EN 303-5:2012 za snage 16, 20, 24, 36 i 48kW prilikom sagorevanja kamenog uglja granulacije 5-25 mm.

Kotlovi SIGMA Uni mogu biti levi ili desni u zavisnosti na kojoj strani se nalazi spremnik. Mogu se razlikovati i zbog opreme koju imaju. Dostupni su sa dodatnim ventilatorom izduvnih gasova, mehanizmom za čišćenje izmenjivača toplote, upaljačem, pripremom za termo-sigurnosni ventil, rešetkom za sagorevanje komadnog goriva i dr. Dodatnu opremu treba blagovremeno razmotri zbog nemogućnosti naknadne ugradnje pojedinih elemenata (npr. upaljač, spremnik na drugoj strani i sl.).

Kod ručnog loženja može da sagoreva:
ugalj (orah, kocka), drvo, drvni otpad, brikete i ostalo gorivo …

Fabričke oznake koje opisuju opremu kotla:

  • R – upaljač
  • F – mehaničko čišćenje
  • NZ – priprema za termo-sigurnosni ventil …

Kotlovi sa UNI gorionikom, na osnovu njegove robusne konstrukcije, imaju veliki izbor goriva koje mogu da koriste. Iskoristite ovu mogućnost i birajte povoljnije gorivo sa što manje silikata i vlage, računajte koliko plaćate kalorijsku moć goriva.

Pažljivim izborom može se ostvariti velika ušteda !!!

DEFRO kontrolna tabla K1PRv… +PID standardna je oprema kotlova DEFRO DUO, SIGMA UNI. Dodatno slovo R u imenu kontrolne table pokazuje da automatika kontroliše rad ugrađenog upaljača.

Pored osnovne namene kontrole procesa sagorevanja, automatika poseduje i napredne kontrole sistema grejanja.

Na ovoj kontrolnoj tabli možete upravljati sa nekoliko pumpi u sistemu grejanja, kontrolisati zagrevanje i distribuciju sanitarne vode ili rad mešaćeg ventila na osnovu spoljne temperature.

DEFRO SIGMA Uni – pregled preseka kotla
*povucite liniju da vidite presek

Garancija

6 godina garancije na vodonepropusnost tela kotla, 2 godine na sve ostale elemente kotla.

Materijal

Napravljen je od sertifikovanog kotlovskog čelika /gat. P265GH/ ca debljinom zida od 6mm železara Arcelor Mittal Poland S.a., oddział Kraków oraz U.S. Steel Kosice s.r.o..

Efikasnost

Visoka toplotna efikasnost koja dostiže 88% korisnog dejstva tokom rada kotla.

Automatika

Automatika K1P v4 sa kolor ekranom osetljivim na dodir koja upravlja kotlom i sistemom grejanja.

Kontrola

Algoritam ADAPTIVE CONTROL koji upravlja radom kotla na osnovu protoka vazduha kroz izmenjivač kotla.

Gorionik

Inovativni, univerzalni gorionik najnovije generacije.

Bezbednost

Sigurnosni sistem automatskog, vodenog gašenja goriva pomoću ugrađenog termo ventila “VATROGASAC”.

Indikacija

Indikacija otvorenog poklopca spremnika, Sistem izjednačavanja pritiska u spremniku za gorivo.

Prilagođen za montažu dopunskog ventilatora dimnih gasova.

Dopunski rost od livenog gvožđa obezbeđuje ložište namenjeno komadnom rezervnom gorivu koje se loži ručno.

Verzija F- sistem mehaničkog čišćenja cevi izmenjivača toplote.

Keramički katalizator koji stabilizuje proces sagorevanja.

Sistem izjednačavanja pritiska u spremniku za gorivo.

Verzija NZ- prilagođena je za montažu na zatvoreni sistem grejanja sa ugrađenim termo-sigurnosnim ventilom.

Tehničke karakteristike kotla DEFRO SIGMA Uni

Naziv kotla   Defro Sigma Uni

Specifikacija / Tip kotla

unit 16 20 24 36 48

Fuel

- eco-pea ugalj 5-25 mm

Raspon snage

kW 4,8-16 6-20 7,2-24 10,8-36 14,4-48

Površina grejanog lima kotla

m2

2,1 2,3 2,4 3,8 4,7

Kapacitet spremnika 2

kg ~165 ~165 ~165 ~191 ~266

Optimalna termalna efikasnost

% ~88,8-88,9

Klasa Energetske efikasnosti

- B B C C B

Maksimalni dozvoljeni

radni pritisak

bar 1,5 otvoreni sistem - 2,5 zatvoreni sistem

Zahtevana promaja dimnjaka

Pa 24 26 28 31 34
Maksimalna temperatura vode °C 65/85

Težina kotla3

kg 462 513 529 669 735

Kapacitet vode u kotlu

l 97 100 114 160 196

Prečnik dimnjače

Ø mm

160 180 180 200 250

Minimalna visina dimnjaka

m

6

7

7,5

9

10

Priključci na potisu i povratu Dn

mm

G1 ½”

Prečnik dimnjače

mm 159 178 178 178 194

Napajanje

V/Hz

~230/50

Dotok kiseonika

Kontrola količine kiseonika obavlja se preko unapred određenog algoritma u automatici (K1PRv…). Automatika pokreće dinamički rad ventilatora neprestano vodeći računa o intezitetu pomoću halotron senzora.

Motor sa Reduktorom

Kotlovi DEFRO DUO Uni opremljeni su motorima sa reduktorom najnovije gereracije. Reduktor podržava kretanje u dva smera i time omogućuje lakši rad i naprednu kontrolu bezbedonosnih mera kotla.

Ventilator dimnih gasova

Zbog konstrukcije horizontalnih promaja kotla, glavne komore koje treba periodično čistiti (najčešće na sedam dana) lako i brzo su dostupne sa prednje strane što olakšava redovnu kontrolu i čišćenje.

Napredne kontrole

U slučaju da je dimnjačka promaja promenjivog inteziteta i da njena nestabilnost smeta radu kotla, potrebno je ugraditi ovaj ventilator. On ne može da zameni dimnjak, služi da pomogne sagorevanju.

Dizajn Kotla u Korak sa Vremenom

IZDVAJAMO IZ ASORTIMANA