KUPATILSKA CEVASTA GREJNA TELA

Modeli serije R – Modeli serije RO

 • Atraktivan izgled
 • Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
 • Maksimalna radna temperatura: 110°C
 • Verikalni profil: Prava cev ϕ 28
 • Horizontalni profil: Prava, Lučna cev ϕ 22
 • Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
 • Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip Visina [mm] Širina [mm] Razmak priključaka [mm] Snaga [W] Temperaturni koeficijent n Kapacitet vode [l]
R 450 /1180 1180 450 410 400 1,2089 3,6
R 600 / 1180 1180 600 560 511 1,1933 4,4
RO 450 / 1180 1180 450 410 400 1,2089 3,6
RO 600 /1180 1180 600 560 511 1,1933 4,4

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Modeli serije KD

 • Atraktivan izgled
 • Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
 • Maksimalna radna temperatura: 110°C
 • Verikalni profil: D profil 35 x 41
 • Horizontalni profil: Prava cev ϕ 20
 • Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
 • Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip Visina [mm] Širina [mm] Razmak priključaka [mm] Snaga [W] Temperaturni koeficijent n Kapacitet vode [l]
KD 400 / 960 960 400
KD 400 / 1320 1320 400
KD 400 / 1680 1680 400
KD 450 / 730 720 450 408 450 1,2347 3,6
KD 450 / 960 960 450 408 562 1,2564 4,53
KD 450 / 1320 1320 450 408 752 1,2908 6,0
KD 450 / 1680 1680 450 408 956 1,2781 7,6
KD 500 / 960 960 500
KD 500 / 1320 1320 500
KD 500 / 1680 1680 500
KD 600 / 960 960 600 558 752 1,2607 5,51
KD 600 / 1320 1320 600 558 1003 1,2767 7,35
KD 600 / 1680 1680 600 558 1277 1,273 9,3

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Modeli serije KDO

 • Atraktivan izgled
 • Maksimalni radni pritisak: 1,0 Mpa
 • Maksimalna radna temperatura: 110°C
 • Verikalni profil: D profil 35 x 41
 • Horizontalni profil: Lučna cev ϕ 20
 • Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
 • Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip Visina [mm] Širina [mm] Razmak priključaka [mm] Snaga [W] Temperaturni koeficijent n Kapacitet vode [l]
KDO 450 / 730 720 450 408 450 1,2347 3,6
KDO 450 / 960 960 450 408 562 1,2564 4,53
KDO 450 / 1320 1320 450 408 752 1,2908 6,0
KDO 450 / 1680 1680 450 408 956 1,2781 7,6
KDO 500 / 730 730 500
KDO 500 / 960 960 500
KDO 600 / 960 960 600 558 752 1,2607 5,51
KDO 600 / 1320 1320 600 558 1003 1,2767 7,35
KDO 600 / 1680 1680 600 558 1277 1,273 9,3

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

Modeli serije KH -Antracit

 • Atraktivan izgled – Antracit crna
 • Maksimalni radni pritisak: 0,9 Mpa
 • Maksimalna radna temperatura: 110°C
 • Verikalni profil: Kvadratna cev 30 x 30 mm
 • Horizontalni profil: pravougaona cev 30 x15 mm
 • Priključci: 4x G 1/2″ unutrašnji navoj
 • Ventil za odzračivanje, čep i nosači radijatora spadaju u standardnu opremu svakog radijatora
Tip Visina [mm] Širina [mm] Razmak priključaka [mm] Snaga [W] Kapacitet vode [l]
KH 400 / 960 960 400
KH 400 / 1330 1330 400
KH 400 / 1690 1690 400
KH 600 / 970 970 600 570 676 4,1
KH 600 / 1330 1330 600 570 917 7,2
KH 600 / 1690 1690 600 570 1172 9,1

* snaga radijatora data je po DIN 4704 90/70/20

IZDVAJAMO IZ ASORTIMANA