Kvalitet pre svega

PORTAL DOO – Vam zahvaljuje na interesovanju.

Prezentacija je u fazi izrade za sve informacije možete nam se obratiti putem mail-a, telefona kao i poštom.

PORTAL DOO – Zaječar
Negotinski put bb – p.fah 152
19000 Zaječar

Tel: +381 19 42 42 43; +381 19 42 42 44; +381 19 42 42 45

e-mail: info@portal.tm