Logo

Bural Solar je dinamičan proizvođač sa 30 godina iskustva i obimnog znanja u industriji solarnog grejanja vode. Naš uspeh se zasniva na ponudi efikasnih i dugotrajnih proizvoda.Kompanija je posvećena zaštiti životne sredine i da ispunjavamo svoje obaveze. Princip kompanije je da bude profesionalno etički transparentna, da postupa sa dobrom voljom i tolerancijom u cilju pružanja obostrane koristi. BURAL poštuje moralna načela i zakone. Održavanje obećanja i poštenje nam je veoma važno.