Logo

Akcionarsko društvo SPUR osnovano je u Zlinu 1992. godine. Osnovano je tokom privatizacije Istraživačkog instituta za tehnologiju gume i plastike (VUGPT), koji je bio glavna istraživačka organizacija u oblasti plastike i gume za bivšu Čehoslovačku.SPUR je proizvodna kompanija sa modernim menadžmentom i sopstvenim istraživanjem i razvojem koja je društveno odgovorna, sa visokim stepenom poslovne etike.