DEFRO DUO UNI

Automatski kotlovi, prevashodno je namenjeni za automatsko sagorevanje: uglja granulacije 5-25 mm (eko-grašak), separisane ugljene prašine, mešavine žitarica i uglja eko-grašak kao i peleta…

Svi kotlovi imaju u samom startu livenu rešetku koja odezbeđuje dopunsko ložište za sagorevanje komadnog goriva.

Cena:

Kategorija:

Categories: SKU: duouni

This product is currently out of stock and unavailable.